KDC IZOBRAŽEVANJE

Priprava na maturo.png

»SLOVA« je lahko tudi eden od tistih predmetov, ki dijake spravljajo ob živce, sploh če je pred vrati matura in če so se zapiski nekam izgubili.
Ponujamo vam hiter pregled, ponovitev in razlago za pisni in ustni del mature iz slovenščine.

PROGRAM - PRIPRAVA NA MATURO SLOVENŠČINE:

 • Jezik, sporazumevanje, glasoslovje

 • Besedoslovje (slovar, pomen besed, slogovna zaznamovanost)

 • Oblikoslovje (besedne vrste)

 • Skladnja (stavčni členi, priredja, podredja, s-strukture)

 • Besedotvorje (tvorjenke, skladenjska podstava ...)

 • Besediloslovje (nanašalnice, navezniki, vrste navezovanja)

 • Besedilne vrste

 • Razčlemba neumetnostnega besedila

 • Razčlemba neumetnostnega besedila, priprava na ustni del

 • Ponovitev literarnih besedil za ustni del mature

 • Splošna vprašanja iz književnosti in zgodovina jezika (tretje vprašanje)

 • Dodatna ura (maturitetni esej)

Lokacija: Zaradi izrednih razmer v povezavi s COVID poteka priprava preko aplikacije

Zoom, ko bo mogoče pa tudi v izobraževalnem centru Letališka 175, Ljubljana,

dvorana Katja Dance Company (nasproti črpalke MOL) - avtobus 7 L in 27.

 

Po prijavi na mail pošljemo informacije. Po plačilu računa vam pošljemo povabilo na Zoom.

Kdaj: pričetek v ponedeljek 15. februarja 2021 ob 17. uri.

Najmanj ocena 4

na maturi 2019 in 2020!

Dokaz, da naš pristop in delo delujeta - prav vsi udeleženci naših priprav na maturo slovenščine so prejeli na maturi 2019 in 2020 najmanj oceno 4! 

Čestitamo!

Izvajalka Katja Vidmar
Sem profesorica slovenščine na gimnaziji in srednji šoli v Ljubljani. Učim že 24 let in zelo dobro razumem stisko dijakov pred maturo, ko jih količina snovi, ki jo morajo obvladati in strah pred neuspehom ohromi in jim vzame pogum. 
Vsako leto pripravljam posameznike ali manjše skupine na maturo iz slovenščine in prav vsi so do zdaj uspešno opravili maturo in se vpisali na fakultete. 

Informacije in prijave na katjadanceco@gmail.com, preko kontaktnega obrazca ali po telefonu 041 649 599.
Graduation Girls