KDC IZOBRAŽEVANJE

»SLOVA« je lahko tudi eden od tistih predmetov, ki dijake spravljajo ob živce, sploh če je pred vrati matura in če so se zapiski nekam izgubili.
Ponujamo vam hiter pregled, ponovitev in razlago za pisni in ustni del mature iz slovenščine.

PROGRAM - PRIPRAVA NA MATURO SLOVENŠČINE:

 • Jezik, sporazumevanje, glasoslovje

 • Besedoslovje (slovar, pomen besed, slogovna zaznamovanost)

 • Oblikoslovje (besedne vrste)

 • Skladnja (stavčni členi, priredja, podredja, s-strukture)

 • Besedotvorje (tvorjenke, skladenjska podstava ...)

 • Besediloslovje (nanšalnice, navezniki, vrste navezovanja)

 • Besedilne vrste

 • Razčlemba neumetnostnega besedila

 • Razčlemba neumetnostnega besedila, priprava na ustni del

 • Ponovitev literarnih besedil za ustni del mature

 • Splošna vprašanja iz književnosti in zgodovina jezika (tretje vprašanje)

Lokacija: Letališka 175, Ljubljana,

dvorana Katja Dance Company (nasproti črpalke MOL) - avtobus 7 L in 27
 

Najmanj ocena 4

na maturi 2019 in 2020!

Dokaz, da naš pristop in delo delujeta - prav vsi udeleženci naših priprav na maturo slovenščine so prejeli na maturi 2019 in 2020 najmanj oceno 4! 

Čestitamo!

Izvajalka Katja Vidmar
Sem profesorica slovenščine na gimnaziji in srednji šoli v Ljubljani. Učim že 22 let in zelo dobro razumem stisko dijakov pred  maturo, ko jih količina snovi, ki jo morajo obvladati in strah pred neuspehom ohromi in jim vzame pogum. 
Vsako leto pripravljam posameznike ali manjše skupine na maturo iz slovenščine in prav vsi so do zdaj uspešno opravili maturo in se vpisali na fakultete. 

Informacije in prijave na katjadanceco@gmail.com, ter po telefonu 041 649 599.
Kontakt

Spletni medijski pokrovitelj predstav je Parada plesa.

Tel. +386 41 649 599

katjadanceco@gmail.com

Laze 27, 1351 Brezovica pri Ljubljani 

Studio:

Letališka cesta 27, 1000 Ljubljana

© since 2017  Katja Dance Company.