Predstavitev ustanove Mali vitez

Zgodba o Malem vitezu se je začela pred dvajsetimi leti ob spoznanju, da zahtevno zdravljenje raka v otroštvu in bolezen sama pogosto puščata posledice, ki lahko bistveno vplivajo na kvaliteto življenja.

Preživetje otrok z rakom se je  v zadnjih desetletjih izrazito izboljšalo, tako da se danes pozdravi približno 80 % bolnikov. V Sloveniji vsako leto za rakom oboli približno 50 otrok, okrog 40 se jih pozdravi. Zdravljenje raka pri otrocih vključuje kemoterapijo, obsevalno zdravljenje, kirurgijo.

Pri otroku, ki je zbolel in se zdravil zaradi raka v občutljivem obdobju svoje rasti, čustvenega in umskega razvoja, so telesne okvare, predvsem pa psihične in socialne težave poudarjene še bolj kot pri odraslem. Poleg tega je pričakovana življenjska doba otroka dolga, posledice zdravljenja pa naraščajo z leti. S proučevanjem poznih posledic zdravljenja raka v otroštvu smo pri več kot polovici naših mladostnikov ugotovili pozne posledice na različnih notranjih organih, kot so srce, pljuča, ledvica, žleze z notranjim izločanjem. Klinični psiholog pa je ugotovil motnje čustvovanja pri pribl 80% teh mladostnikov. Le-te so posledica doživljanja diagnoze rak in vseh težav, tako telesnih kot psihičnih, ki jih prinaša zdravljenja raka. Zaradi tega so manj samozavestni, imajo slabo samopodobo, zato se težje uveljavljajo v družbi. Zaradi čustvenih okvar ne morejo izkoristiti svojih intelektualnih sposobnosti, zato je njihova učna in kasneje poklicna uspešnost slabša. Da bi omilili posledice teh čustvenih motenj, smo na pobudo psihologa gospoda Romana Korenjaka pred 20 leti začeli s psihoterapevtskimi skupinami. Na skupinskih srečanjih si mladostniki izmenjujejo svoja doživljanja, strahove med samim zdravljenjem v otroštvu, svoje težave in probleme v obdobju odraščanja po končanem zdravljenju raka ter seveda način reševanja teh problemov. Mladi na teh skupinah dobijo sogovornike, torej vrstnike, s katerimi se lahko pogovorijo o svojih doživetjih, občutjih, ki so povezana z diagnozo RAK. Spoznajo, da niso osamljeni s svojimi težavami in problemi. Tekom srečanj postanejo prijatelji, te vezi se poglobijo še na skupinski rehabilitaciji v toplicah. Prav za ta letovanja v toplicah so bila potrebna finančna sredstva, zato je bila na pobudo prof. dr. Berte Jereb ustanovljena Fundacija Mali vitez, ustanova za pomoč mladim, ozdravljenim od raka. Idejo je podprlo veliko ljudi dobre volje, ki so omogočili razvoj fundacije in vse dobro, kar lahko danes mladim nudi. Mali vitezi so torej mladostniki, starejši od 16 let, ki so v otroštvu preboleli raka. Danes živi v Sloveniji približno 900 Malih vitezov.

Fundacija skozi leta ohranja prvotno poslanstvo; pospešuje raziskave poznih učinkov zdravljenja raka pri otrocih, ozdravljenim blaži posledice zdravljenja – jim pomaga s tehničnimi pripomočki in jih podpira, da bi pridobili izobrazbo, ustrezno svojim sposobnostim. Vsako leto podeli nekaj finančnih podpor za šolanje in študij. V sklopu Fundacije MV organiziramo različna letovanja tako na morju, v hribih in v toplicah, ki so dostopna vsem MV. Namen le-teh je druženje, sklepanje prijateljstev…..

Od leta 2002 v okviru fundacije deluje Svet Malih vitezov. Tako si mladi organizirano pomagajo tudi sami: po Sloveniji organizirajo tedenska do mesečna srečanja potekajo v različnih mestih po Sloveniji; v Ljubljani, Ajdovščini, Celju, Mariboru, Novem mestu, Kopru, od letošnjega leta tudi v Prekmurju.

Vitezi so aktivni v tednu boja proti raku ter na podobnih manifestacijah, organizirajo izlete, piknike ter se povezujejo z različnimi društvi. Delo v fundaciji je prostovoljno, sredstva zbiramo z donacijami, prostovoljnimi prispevki in organizacijo dobrodelnih koncertov Brez dobrih ljudi, ki prisluhnejo in ponudijo pomoč, ustanova namreč ne bi mogla delovati.

Ranil je moje telo in dušo,

ampak se borim!

Kljubujem bolezni in živim!

Spletno domovanje ustanove Mali vitez: http://www.ustanova-malivitez.si/

Lorna Zadravec Zaletel

prispevek pripravila:

predsednica Ustanove Mali vitez

Lorna Zadravec Zaletel