top of page
Tega tečaja ni več mogoče rezervirati.

Baletne pripravnice

  • Končan
  • 40 evrov
  • Letališka cesta

Opis storitve

Baletne pripravnice so namenjene otrokom starim od šest do osem let in služijo plesnemu spoznavanju in razvijanju skozi ples. Otroci bodo v starostno homogenih skupinah spoznavali osnove plesa in baleta, kasneje pa jim bo omogočeno poglobljeno učenje baleta in nadaljevanje na različnih stopnjah. Pouk plesa spodbuja socialni razvoj otrok in jim pomaga, da skozi ustvarjalnost krepijo svoj umetniški razvoj ter čut za estetiko. Učenje plesa spodbuja tako telesni, kot tudi duševni razvoj in je čudovita popotnica za celo življenje. Pogoji za vpis: Spodnja starostna meja je šest let. V program baletnih pripravnic so otroci sprejeti brez predhodnega preizkusa plesnih sposobnosti. Baletna pripravnica 1 je namenjena otrokom, ki so stari šest let in obiskujejo prvi razred osnovne šole. Baletna pripravnica 2 je namenjena otrokom, ki so stari sedem let in obiskujejo drugi razred osnovne šole. Baletna pripravnica 3 je namenjena otrokom, ki so stari osem let in obiskujejo tretji razred osnovne šole.


Podatki za stik

  • Letališka cesta 27, Ljubljana, Slovenia

    041 649 599

    katjadanceco@gmail.com


bottom of page