top of page

Reportaža nastopa v Lendavi v madžarskem dnevniku Nepujsag

Updated: Apr 5, 2023

Megjelent: 2018. november 21. Írta: Bence Lajos


Az élet érték – Lendván is! - The value of life - Lendava too!


This was the motto of a charity multimedia dance production to help young people recovering from cancer, sponsored by the Municipality of Lendava and under the auspices of Commissioner for Human Rights Vlasta Nussdorfer, on Saturday night at the Lance Company Theater and Concert Hall in Ljubljana.


At the event, Mayor Anton Balažek thanked the production for the people of Lendava as well. Human Rights Commissioner Vlasta Nussdorfer stressed that those recovering from childhood cancer, the little heroes called Little Knights, should now be called Big Knights for their perseverance and their militant resistance to cancer. Nevertheless, unfortunately, we still do not pay enough attention to children with cancer, who, thanks to rapid intervention, are now 80 percent recovering from their disease.

The screening-film-dance production is the work of Katja Vidmar, whose name is also associated with the creation of choreographies, screenwriting, selection of lyrics and selection of music. The lecture builds on the experience of a dedicated oncologist who himself was forced to face a terminal illness. - Those who were guarded, protected and forced to identify with their problems were suddenly moved to the “other side” and unable to help themselves. The performance is about self-struggle, pain, and the realization that a fight can end in defeat. The concluding choreography and song, the music of Simon and Garfunkel (Sound of silence) is already associated with a sense of forgetfulness and passing away, and in us the prophecy of Vlasta Nussdorfer is embodied, because whoever experiences / suffers the performance will surely leave the performance as another person.

Hopefully the performance will be presented with greater interest elsewhere than in Lendava. We just want to remind you that the 10 euros from the tickets will help the families of the Little Knights - which is why more people should have come to the event.

Katja Dance Company -  Življenje je vrednota - Lendava

Ez volt a mottója annak a jótékonysági, a rákból kigyógyult fiatalok megsegítésére szervezett multimédiás táncos produkciónak, mely Lendva Község szponzori hozzájárulásával és Vlasta Nussdorfer emberjogi biztos védnöksége alatt zajlott szombaton este a lendvai Színház- és Hangversenyteremben a ljubljanai Katja Dance Company részvételével.


A rendezvényen Balažek Anton polgármester megköszönte, hogy a produkció a lendvaiakhoz is megérkezett. Vlasta Nussdorfer emberjogi biztos kiemelte, hogy a gyermekkori rákbetegségből kigyógyulókat, a Kis Vitézeknek nevezett kis hősöket a kitartásukért és a rákbetegséggel szembeni harcias ellenállásukért mára inkább már Nagy Vitézeknek kellene nevezni. Ennek ellenére sajnos még mindig nem fordítunk kellő figyelmet a rákbeteg gyermekekre, akiknek – hála a gyors beavatkozásnak – mára már 80 százaléka kigyógyul betegségéből.

A vetítéses-filmes-táncos produkció Katja Vidmar munkája, akinek a nevéhez a koreográfiák megalkotása, a forgatókönyvírás, a szövegek kiválasztása és a zeneválasztás is kapcsolódik. Az előadás egy elhivatott onkológus tapasztalataira épít, aki maga is szembesülni volt kénytelen a halálos kórral. – Az, akiket óvott, védett és a problémáikkal azonosulni volt kénytelen, egyszeriben átkerült a „túlsó oldalra”, s önmagán képtelen segíteni. Az előadás az önmaga elleni harcáról, a fájdalomról és arról a felismerésről szól, hogy a harc számára vereséggel is zárulhat. A befejező koreográfia és zeneszám, Simon és Garfunkel zenéje (Sound of silence) már a feledés és az elmúlás érzetével társul, bennünk pedig Vlasta Nussdorfer jóslata testesül meg, mert aki átéli/végigszenvedi az előadást, bizonyára más emberként távozik az előadásról. A nyolc hónapig tartó felkészülés a táncosoktól pedig nem volt hiábavaló: technikailag is tökéletes volt a szinkron a háttérvetítés és a táncos produkció között.

Remélhetőleg máshol nagyobb érdeklődés mellett mutatják be az előadást, mint Lendván. Csak emlékeztetni szeretnénk: a belépőjegyekből származó 10 eurók a Kis Vitézek családjait segítik – ezért is kellett volna, hogy többen eljöjjenek a rendezvényre.


https://www.nepujsag.net/kultura/5979-az-%C3%A9let-%C3%A9rt%C3%A9k-%E2%80%93-lendv%C3%A1n-is.html2 views0 comments

Comments


bottom of page