Balet za začetnike event FB 1.jpg
DSC09600.JPG

Baletne pripravnice so namenjene otrokom starim od šest do osem let in služijo plesnemu spoznavanju in razvijanju skozi ples. Otroci bodo v starostno homogenih skupinah spoznavali osnove plesa in baleta, kasneje pa jim bo omogočeno poglobljeno učenje baleta in nadaljevanje na različnih stopnjah.

Pouk plesa spodbuja socialni razvoj otrok in jim pomaga, da skozi ustvarjalnost krepijo svoj umetniški razvoj ter čut za estetiko.

Učenje plesa spodbuja tako telesni, kot tudi duševni razvoj in je čudovita popotnica za celo življenje.

 

Program se bo izvajal po učnem načrtu, ki ga je oblikovala izredna pedagoginja in izkušena baletna plesalka Metka Beguš, dolga leta članica Ljubljanskega baletnega ansambla. 

Pogoji za vpis: Spodnja starostna meja je šest let. V program baletnih pripravnic so otroci sprejeti brez predhodnega preizkusa plesnih sposobnosti.

Baletna pripravnica 1 (1x tedensko po 45 min) je namenjena otrokom, ki so stari šest let in obiskujejo prvi razred osnovne šole.
Baletna pripravnica 2 (2x tedensko po 45 min) je namenjena otrokom, ki so stari sedem let in obiskujejo drugi razred osnovne šole.
Baletna pripravnica 3 (2x tedensko po 45 min) je namenjena otrokom, ki so stari osem let in obiskujejo tretji razred osnovne šole. 

Cilj baletnih pripravnic je, da otroci skozi ples urijo ter raziskujejo svoje sposobnosti, prebujajo notranji interes ter ljubezen do plesa in umetnosti. Skozi ples razvijajo vztrajnost, delovne navade in se navadijo na skupinsko delo. V prostoru zaznavajo sebe in ostale ter si znajo med seboj pomagati.


S plesom se učijo discipline, medsebojnega spoštovanja, razvijajo dobro samopodobo in zaupajo v svoje sposobnosti.